среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plotki z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego poza szczególnymi przypadkami.

Konstrukcja ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych przypadków.

Plot plastikowe na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z Winylu na plot i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy sztachetki PVC na plot i furtę ogrodzeniowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ploty z plastiku na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak proponowane sztachety z plastyku na plot i furtę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий